Profil zadavatele: VODA Želivka, a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PI16002 Vnitřní ochrana dvou potrubí DN 1600 z ÚK Vestec do VDJ Jesenice I._řad 1
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.03.2024 22.04.2024 09:00
PI20007 Odkalovací potrubí z UK Blanice
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.02.2024 15.03.2024 09:00
Služby auditu účetní závěrky skupiny VODA Želivka
nadlimitní Hodnocení 22.02.2024 27.03.2024 10:00
PI21003 Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2023
PI21002 Fasádní opláštění UK štola
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2023 21.07.2023 09:00
PI19007 Rekonstrukce regulačního vodojemu
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.05.2023 31.05.2023 09:00
PI22006 Modernizace ASŘTP v objektech PČS a D2 na ÚVŽ
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.04.2023
Reaktivační linka GAU
nadlimitní V jednání 21.04.2023 23.05.2023 10:00
PO20002 Oprava střechy provozní budovy Vodojemu Jesenice I.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2023 28.04.2023 09:00
Zavedení energetického managmentu a reportingu OTE
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2023 21.04.2023 09:00
Audit účetní závěrky skupiny VODA Želivka
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 17.04.2023 09:00
PI23010 Upgrade SCADA ASŘ na UVŽ
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.03.2023
Společné datové prostředí – nástroj pro správu stavby
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.08.2022 16.09.2022 09:00
PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1) - Zhotovitel stavby
nadlimitní Vyhodnoceno 30.06.2022 13.12.2022 10:00
PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1) – Správce stavby
nadlimitní Zadáno 06.10.2021 12.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››