Profil zadavatele: Želivská provozní a.s.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemního plynu pro rok 2025
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.05.2024 07.06.2024 10:00
Dodávka krystalické soli
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2024 15.01.2024 09:00
Dodávka Vápenného hydrátu
podlimitní Zadáno 18.09.2023 05.01.2024 09:00
Dodávka elektrické energie na období 2024–2025
nadlimitní Zadáno 26.06.2023 27.07.2023 10:00
Dodávka zemního plynu 2024
nadlimitní Zadáno 26.06.2023 27.07.2023 10:00
Dodávka tekutého síranu hlinitého
nadlimitní Zadáno 01.03.2021 15.03.2021 10:00
Pojištění majetku, terorismu a odpovědnosti
nadlimitní Zadáno 27.07.2020 01.09.2020 10:00
Činnost telemetrie
podlimitní Zadáno 26.02.2019
Natěračské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2019
Operativní leasing manažerských vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018
Údržba - vybavení dílna
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2018
Údržba - vybavení nářadí
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2018
Nákup OOPP
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018
Úpravna vody Želivka – likvidace kalů z usazovací nádrže Rýzmburk
nadlimitní Zadáno 27.11.2017 04.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016