Profil zadavatele: Želivská dálniční a.s.

  • Název: Želivská dálniční a.s.
  • IČO: 10895868
  • Adresa:
    K Horkám 16/23
    10200 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.vodazelivka.cz/profile_display_114.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 041226

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení