Profil zadavatele: Želivská rozvojová a.s.

  • Název: Želivská rozvojová a.s.
  • IČO: 10896562
  • Adresa:
    K Horkám 16/23
    10200 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.vodazelivka.cz/profile_display_113.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 041229

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování technické podpory pro energetický projekt FVE
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.02.2022 25.03.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016