Smlouva: PO20002 Oprava střechy provozní budovy Vodojemu Jesenice I.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 119
Datum uzavření smlouvy: 18.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 194 704,49
Cena v Kč vč. DPH: 6 285 592,43
Zadávací řízení: PO20002 Oprava střechy provozní budovy Vodojemu Jesenice I.

Název (předmět)

PO20002 Oprava střechy provozní budovy Vodojemu Jesenice I.

Stručný popis

Oprava střechy administrativní budovy

Zadavatel

  • Úřední název: VODA Želivka, a.s.
  • IČO: 26496224
  • Poštovní adresa:
    K Horkám 16/23
    10200 Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 023431

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy