Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemního plynu pro rok 2025
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.05.2024 07.06.2024 10:00
PI16002 Vnitřní ochrana dvou potrubí DN 1600 z ÚK Vestec do VDJ Jesenice I._řad 1
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.03.2024 22.04.2024 09:00
PI20007 Odkalovací potrubí z UK Blanice
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.02.2024 15.03.2024 09:00
Služby auditu účetní závěrky skupiny VODA Želivka
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2024 27.03.2024 10:00
Dodávka krystalické soli
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2024 15.01.2024 09:00
Dodávka Vápenného hydrátu
podlimitní Zadáno 18.09.2023 05.01.2024 09:00
PI21003 Stavební elektroinstalace v AKO1 VDJ Jesenice I
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2023
PI21002 Fasádní opláštění UK štola
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2023 21.07.2023 09:00
Dodávka elektrické energie na období 2024–2025
nadlimitní Zadáno 26.06.2023 27.07.2023 10:00
Dodávka zemního plynu 2024
nadlimitní Zadáno 26.06.2023 27.07.2023 10:00
PI19007 Rekonstrukce regulačního vodojemu
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.05.2023 31.05.2023 09:00
PI22006 Modernizace ASŘTP v objektech PČS a D2 na ÚVŽ
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.04.2023
Reaktivační linka GAU
nadlimitní V jednání 21.04.2023 23.05.2023 10:00
PO20002 Oprava střechy provozní budovy Vodojemu Jesenice I.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2023 28.04.2023 09:00
Zavedení energetického managmentu a reportingu OTE
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2023 21.04.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››